Partneři a přátelé

Společnost přátel Národní galerie v Praze
Hradčanské nám. 15
118 00 Praha 1
Tel.: 233 090 556-7

www.spng.org
E-mail: spng@spng.org

Společnost přátel Národní galerie v Praze (SPNG) byla ustanovena 24. srpna 1992 jako samostatná organizační jednotka registrovaná Ministerstvem vnitra (IČO: 47607068). Vznikla bez jakékoliv státní dotace. Je pokračovatelkou jednoho z prvních spolků toho druhu: Společnosti vlasteneckých přítel umění, jež vznikla v roce 1796. Právě toto sdružení založilo první pražskou veřejnou obrazárnu, která se stala kolébkou Národní galerie v Praze. SPNG si během krátké doby získala početnou členskou základnu, jež v následujících letech vzrostla. Má i kolem 200 aktivních zahraničních "přátel". Novým výrazem zahraničních styků SPNG je její začlenění (1998) do Světové federace přátel muzeí (World Federation of Friends of Museums zv. WFFM). SPNG je prvním a dosud jediným členem WFFM z postkomunistických států. Byla zvolena za pořadatele zasedání komitétu této mezinárodní organizace uspořádaného v roce 2000 v Praze.

Výhody pro členy SPNG spočívají v možnosti volného vstupu do stálých expozic a na krátkodobé výstavy NG a v účasti na přednáškách, odborných výkladech k vybraným výstavám a dalších aktivitách, o nichž jsou členové dvakrát ročně informováni dopisem. Řádní členové jsou vyzváni 1x ročně k účasti na členské schůzi, kde jsou seznámeni s hospodařením, rozpočtem a plánovanými aktivitami na další období.

Roční příspěvky podle typu členství: člen 650 Kč, člen junior (15-26 let) 250 Kč, člen senior (nad 65 let) 350 Kč, rodina (dva dospělí a dvě děti od 6 do 15 let) 800 Kč a mecenáš 1500 Kč a více. Členství je platné pro kalendářní rok a přihlášky jsou k dispozici v informacích a pokladnách stálých expozic NG v Praze nebo na adrese: SPNG, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1.

 

NG

Program následujících 7 dní