NGP pro školy

Plánujete se svou třídou návštěvu Národní galerie v Praze? Využijte naší nabídku vzdělávacích programů v sekci Programy ke sbírkám nebo Programy k výstavám.

Programy v galerii připravují zkušení pedagogové, umělci a historici umění. Již několik desítek let zprostředkováváme umění, hledáme různé způsoby, jak se s uměním setkat. Věříme, že nadchneme pro umění i vás. Vyzkoušejte, že v galerii se učí efektivně a zábavně.

Vytváříme pro vás i podporu formou komentovaných prohlídek, studijních materiálů k výstavám, kurzů či projektů pro školy. Těšíme se na vaši návštěvu!


Proč jít se školou do galerie? 

  • To nejlepší z umění

Národní galerie v Praze vlastní rozsáhlé stálé sbírky umění z celého světa od gotiky po současné umění. Mimo to galerie pořádá mnoho výstav, které jsou v rámci České republiky často výjimečnými počiny.

  • Autentické místo pro setkání s uměním

Galerie je skutečné reálné místo, kde se můžete setkat s uměním… a někdy se i dotknout originálů děl. Vidět obraz či sochu zblízka je jiný druh zážitku, než vidět ji v knížce. V Národní galerii jsou tisíce uměleckých děl, která nám umožňují vnímat a otevírat stále nové kontexty a vztahy mezi díly. A vy se k nim do stálé sbírky můžete neustále vracet. Galerie je tu pro vás - stále otevřená.

  • Prostor pro dialog

Galerie je prostor pro setkávání – ideální prostor pro dialog. Galerie je místo, kde je možné zbavit se dojmu, že existuje jedna pravda, protože široké spektrum umění prezentuje různé úhly pohledu na realitu. Dialog o umění nás učí být otevřený, myslet v kontextech. Interpretace uměleckých děl není dogma, o umění můžeme mluvit společně. Nikdo vás v galerii nebude soudit za to, co si myslíte.

  • Rozvoj kreativity

Každý umělec i každé umělecké dílo mají svůj příběh, který stojí za to prozkoumat.

Poznávání umění a nahlížení různých cest, jak díla mohou vznikat, otevírá cestu naší vlastní představivosti a fantazii. To, jak umění může zrcadlit skutečnost tisíci možnými způsoby, je pro nás inspirací a výchozím bodem pro vlastní tvůrčí výtvarnou zkušenost. Myslíme si, že pohybovat se v blízkosti umění a děl, které nás přesahují, a zakusit na vlastní kůži, jaké to je něco vytvořit, nás činí více kreativními.

  • Společné učení se

Naše programy vtahují díla do reálného života. Reagujeme na současné dění a trendy. V programech vám nabízíme možnost objevovat, jak umělecká díla vznikají, zkoušet různé techniky a postupy, dešifrovat originální přístupy umělců. Znovu a znovu hledáme nové kontexty a vztahy. Nepředáme vám nikdy veškeré informace. Necháme vám prostor k jejich individuálnímu objevování.

Učíme se spolu s vámi – společně. Naší snahou je vytvořit spolu s vámi platformu, ve které je bezpečné svobodně komunikovat a tvořit.

  • Rozvoj emoční inteligence

Galerie není jediné místo, kde se dozvíte něco o umění. V galerii se ale můžete naučit mnohem více. Věříme, že pokud se umění otevřete, pak vás umění změní. Může se vám stát, že budete citlivější, vřelejší, otevřenější, více tolerantní a ohleduplnější. Možná existuje souvislost mezi tím, jak a kde vyrůstáme, a mezi tím, jaký svět pak jako dospělí lidé vytváříme. Umění svět nespasí, ale zkuste galerii navštěvovat častěji a uvidíte sami, co se stane!

  • Zábava

Pro umělce je možnost tvořit ta největší zábava na světě. Nejspíš pro to mají nějaký důvod. Umění je prostě zábavné. A nejen pro umělce.

Každé umění vyžaduje, že s ním strávíte trochu času. Dejte mu ho, trochu ho poznejte. Hodně se dívejte, mluvte o něm s přáteli a dalšími lidmi. Je to zábava. Umění vás pak na oplátku naučí něco o tom, kdo jste vy.

  • Přátelské vstupné

Doprovodné programy v galerii můžete navštívit za zlomek ceny plného vstupného. Stejně tak i vstupné na programy pro školy je pouze příspěvkem na materiál a honorář lektora.

  • Jsme tu pro vás

Jsme to my, kdo pro vás chystá s neutuchajícím nasazením doprovodné programy ke stálým sbírkám i výstavám. Několik desítek lidí, kteří připravují komentované prohlídky, programy pro školy, herny pro děti a rodiče, experimentální ateliéry a mnoho dalšího. Těšíme se na společná setkání s vámi každý den, kdy je galerie otevřená. 

Fotografie
Programy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…