Rada galerií České republiky

Rada galerií České republiky je profesní unií českých muzeí umění - galerií, které sdružuje za účelem koordinace jejich činnosti při tvorbě, správě, a ochraně a zveřejňování uměleckých sbírek jako nezcizitelné součásti národního kulturního dědictví.

V součinnosti s orgány samosprávy a státní správy zároveň usiluje o to, aby česká muzea umění - galerie, v jejich nenahraditelném postavení správců těchto uměleckých sbírek, měla ke své práci a existenci optimální podmínky.

Více zde

Sbírkové expozice

Program následujících 7 dní