Volný vstup do sbírkových expozic NGP | Veletržní palác

Datum konání: 17.11.2019 10:00 - 18:00
Místo konání: Veletržní palác
Typ akce: Speciál

Volný vstup do sbírkových expozic NGP a na doprovodné programy

10.30
Člověk 19. století
Krátký komentář k nové expozici 1796–1918: Umění dlouhého století s historičkou umění Markétou Čejkovou
Setkání: 4. patro u návštěvnických výtahů

11.00
Svět člověka 19. století
Krátký komentář k nové expozici 1796–1918: Umění dlouhého století s historičkou umění Markétou Čejkovou
Setkání: 4. patro u návštěvnických výtahů

11.30
Ideje 19. století
Krátký komentář k nové expozici 1796–1918: Umění dlouhého století s historičkou umění Markétou Čejkovou 
Setkání: 4. patro u návštěvnických výtahů

13.00
Epilog První republiky – umělci proti fašismu(J. Čapek, J. Heartfield)
Krátký komentář s historičkou umění Markétou Čejkovou
Setkání: 3. patro u návštěvnických výtahů

14.00
Grafický kabinet Emil Filla – Herakles zápasí s býkem
Komentovaná prohlídka s kurátorkou Sbírky grafiky a kresby Adrianou Šmejkalovou
Setkání: 2. patro u návštěvnických výtahů

15.35
Umění v době nesvobody I – čeští umělci za 2. světové války
Krátký komentář s historičkou umění Markétou Ježkovou ke sbírkové expozici 1930–současnost: České moderní umění
Setkání: 2. patro u návštěvnických výtahů

16.00
Umění v době nesvobody II – čeští umělci v 50.–70. letech 20. století
Krátký komentář s historičkou umění Markétou Ježkovou ke sbírkové expozici 1930–současnost: České moderní umění
Setkání: 2. patro u návštěvnických výtahů

16.30
Otevřený depozitář Umění Asie 
Krátký komentář s Terezou Vaškovou
Setkání: 1. patro u návštěvnických výtahů

Cena: zdarma

Související výstavy

Související expozice

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop