ÚTERNÍ VÝTVARNÉ ODPOLEDNE
Datum konání: 29.04.2014 15:15 - 29.04.2014 17:15
Místo konání: Schwarzenberský palác
Typ akce: Pro děti

PRO DĚTI 6 - 10 LET

V ateliéru se děti seznamují s různými výtvarnými  technikami se zaměřením na kresbu jako základ výtvarné činnosti, kompozici a detail, rozvíjí i prostorovou představivost. Inspirací jim jsou díla manýristických a barokních mistrů – malířů, sochařů, architektů i uměleckých řemeslníků v úvodu každé dílny. To vše ve Sbírce starého umění Národní galerie v Praze, v expozici Baroko v Čechách a ve výtvarném ateliéru Schwarzenberského paláce.

Pouze na přihlášení!

Přihlášky a informace: Lektorské oddělení ve Schwarzenberském paláci:

tel. 233 081 720–21 nebo e-mail: chmelova@ngprague.cz

Cena: 2 pololetí – 9 lekcí: 1 170,-Kč, 1 lekce samostatně: 150,-Kč. (Cena zahrnuje vstup do expozice, ateliér vedený odborným lektorem, pomůcky.)

Adresa: Hradčanské nám. 2, Praha 1

Doprava: tram 22 zast. Pražský hrad (aktuální dopravní situaci najdete na www.dpp.cz

Programy

Program následujících 7 dní