Trója. Mýtus věčně živý

Datum konání: 22.10.2014 16:30 - 18:00
Místo konání: Palác Kinských
Typ akce: Přednášky a diskuze
Lektor: doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD. (Ústav pro klasickou archeologii FF UK)

Trója. Mýtus věčně živý- z cyklu přednášek Svět bohů a lidí - Příběhy starověkého světa

Fascinace homérskou Trójou neuhasíná ani tři tisíce let od vzniku slavných eposů Ilias a Odyssea. Přednáška přiblíží jednak dějiny výzkumu této lokality, včetně osobností archeologů jako Heinrich Schliemann nebo Carl Blegen, ale především se zaměří na nejnovější stav archeologického bádání v této lokalitě, kde mezi lety 1988 až 2012 proběhl systematický výzkum pod vedením Univerzity v Tübingenu.

Vývoj trojského příběhu lze svým způsobem rozdělit do tří cyklů: Do prvního spadá takříkajíc reálná a později opěvována Trója doby bronzové, která vyvrcholila trojskou válkou. Druhý cyklus zahrnuje řecko-římské město Ilios, které vzniklo na ruinách Tróje a které přispělo, pokud ne přímo k vytvoření trojského mýtu, tak určitě za jeho udržování po dobu antiky. Pád římské říše nepřímo znamenal také konec Ilionu, avšak mýtus žil dále, a jeho pozdější recepce od středověku po dnešek tak představuje pomyslný třetí cyklus.

Cena: 60 Kč/ snížená 40 Kč (zdarma pro studenty FF UK)

Související expozice

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop