Trója. Mýtus věčně živý
Datum konání: 22.10.2014 16:30 - 22.10.2014 18:00
Místo konání: Palác Kinských
Typ akce: Přednášky a diskuze
Lektor: doc. PhDr. Peter Pavúk, PhD. (Ústav pro klasickou archeologii FF UK)

Trója. Mýtus věčně živý- z cyklu přednášek Svět bohů a lidí - Příběhy starověkého světa

Fascinace homérskou Trójou neuhasíná ani tři tisíce let od vzniku slavných eposů Ilias a Odyssea. Přednáška přiblíží jednak dějiny výzkumu této lokality, včetně osobností archeologů jako Heinrich Schliemann nebo Carl Blegen, ale především se zaměří na nejnovější stav archeologického bádání v této lokalitě, kde mezi lety 1988 až 2012 proběhl systematický výzkum pod vedením Univerzity v Tübingenu.

Vývoj trojského příběhu lze svým způsobem rozdělit do tří cyklů: Do prvního spadá takříkajíc reálná a později opěvována Trója doby bronzové, která vyvrcholila trojskou válkou. Druhý cyklus zahrnuje řecko-římské město Ilios, které vzniklo na ruinách Tróje a které přispělo, pokud ne přímo k vytvoření trojského mýtu, tak určitě za jeho udržování po dobu antiky. Pád římské říše nepřímo znamenal také konec Ilionu, avšak mýtus žil dále, a jeho pozdější recepce od středověku po dnešek tak představuje pomyslný třetí cyklus.

Cena: 60 Kč/ snížená 40 Kč (zdarma pro studenty FF UK)

Související expozice
Programy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…