Tantehorse: SHIFT

Datum konání: 28.10.2018 11:00 - 17:30
Místo konání: Veletržní palác
Typ akce: Speciál

11.00–11.30  Performance Tantehorse: SHIFT
13.00–13.30  Performance Tantehorse: SHIFT
15.30–16.30  Diskuze Barbory Baronové, Pavly Frýdlové a Miřenky Čechové
17.00–17.30 Performance Tantehorse: SHIFT

Místo: Malá dvorana / Vstup zdarma


Tantehorse: SHIFT

Posun, pohyb, změna myšlení, objektu, těla. Nahlížíme historii z různých perspektiv. Jsme nahlíženi. Jako subjekty, jako objekty.

Vyprávíme o zkušenostech posledních sta let ústy desítek žen. Jejich myšlenky, zkušenosti, životy byly zaznamenány formou orální historie v rámci projektu Paměť žen, natočeny na pásek, zarchivovány. Procházíme životy podle zvoleného klíče s potřebou vydat subjektivní svědectví o statusu ženy, vztaženo k práci. S vděčností vycházíme z mravenčí práce orální historičky Pavly Frýdlové.

Pracovní linie žen mapujeme od počátků samostatného Československa v roce 1918 do dneška. Co nás spojuje, emancipuje, individualizuje, osvobozuje, svazuje, zpochybňuje, ubíjí, relativizuje? V minulosti hledáme obraz přítomnosti. Najdeme paralely ke konkrétní české zkušenosti či dokonce zkušenosti ostatních postkomunistických zemí? Ohlížíme se, jak moc je naše praxe unikátní.

Sledujeme obyčejnost ženského údělu. Dáváme hlas každodennosti, heroické všednosti, kterou je nutno den co den přežít, ve které není žena symbolem krásy, přepychu. Obdivu však ano.

Mnohost běžných, obyčejných hlasů reprezentují na scéně tři subjekty/objekty uzamčené do obřích pohybujících se entit, zprostředkovávajících skrze reproduktory desítky drobných příběhů, prostých, ale silných, o možnostech, nutnostech, příležitostech týkajících se práce ženy.

Tanečně-zvuková instalace pro tři tanečnice je umístěna do kontrastu s dokonalostí uměleckých objektů galerijních sbírek vystavených na odiv.

Koncept: Miřenka Čechová
Choreografie: Markéta Vacovská, Agnija Šeiko, Miřenka Čechová / Gintarė Marija Ščavinskaitė
Hudba: Martin Tvrdý
Interpretace: Markéta Vacovská, Agnija Šeiko, Miřenka Čechová / Gintarė Marija Ščavinskaitė
Dramaturgie: Barbora Baronová
Scénografie: Jan Tomšů and Vendula Bělochová


Premiéra: 26. 5. 2018 v centru Bozar, Brusel, Belgie
Česká premiéra: 28. 10. 2018 Veletrží palác, Národní galerie, Praha

Představení podpořili: Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Institut umění  Divadlení ústav

Dílo bylo vytvořeno jako součást in situ performativní výstavy Too Soon Too Late v rámci cyklu „1918, European Dreams of Modernity – 100 Years On“, kterou pořádá Institut umění – Divadelní ústav, České centrum Brusel a kulturní centrum BOZAR.

Fotografie

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop