Sympozium Moderní žena / Architektka

Datum konání: 31.10.2019 10:00 - 1.11.2019 21:00
Místo konání: Veletržní palác
Typ akce: Přednášky a diskuze

Národní galerie Praha, Veletržní palác – KORZO 
ČT 31/10 17.00–21.00
PÁ 1/11 10.00–17.00

Symposium je věnováno emancipační vizi moderní ženy a emancipačnímu úsilí představitelek Bauhausu a funkcionalismu, jak bylo reflektováno od modernismu až do současnosti. Zkoumá roli žen, kterou hrály v pozici architektek či trajektorie jejich sociálního a profesního života ve střední Evropě v průběhu posledních sto let. Mimořádná pozornost bude věnována myšlenkovým transferům a protagonistkám jak v rámci střední Evropy, tak i mimo ni.

Symposium zdůrazňuje dvě hlavní perspektivy. První představuje projekci moderní a socialistické ženy (po roce 1945) zprostředkované skrze časopisy, filmy, publikace, výstavy apod. v různých typech progresivních avantgardních a buržoazních mediích, která byla konstruována muži či ženami. Podporovalo ženské emancipační hnutí tuto představu ideální moderní, resp. socialistické ženy, nebo se vůči ní vymezovalo? Jaký je trvalý dopad na tyto myšlenkové obrazy zachycené v kolektivním nevědomí? Druhý úhel pohledu představuje zažívaná realita umělkyň, architektek a designérek, které byly průkopnicemi ženské emancipace. Kromě jejich výjimečných uměleckých počinů bude mimořádná pozornost věnována překážkám a obtížím v podobě zvláštních okolností, které zabraňovaly ženské emancipaci a odpovídajícímu uznání díla těchto umělkyň až do současnosti. Architektura může jako disciplína, ve které tradičně dominují muži, posloužit jako exemplární příklad úskalí pro emancipaci žen. Jaké byly strategie, jež jim umožnily uskutečňovat jejich individuální trajektorie v oblasti vzdělávání, navazování kontaktů, sociálního zapojení atp.? Jak ovlivnilo normativní společenské chování jejich pedagogické či profesní kariéry a genderové role? Jaká byla situace např. v Německu ve srovnání s Československem a celou střední Evropou?

Symposium otevírá keynote Mary Pepchinski, diskusní panel Emancipation NOW a vystoupení EBOW 31. října. Druhý den jsou na programu tři diskuse u kulatého stolu, které jsou zaměřené na témata Moderní ženy – architektky, Socialistické ženy – architektky, Reprezentace a mediace.

Sympozium se koná v anglickém jazyce. 31.10. je poskytnuto simultánní tlumočení.


Součást festivalu re:bauhaus, za podpory Goethe-Institutu a Česko-německého fondu budoucnosti.

Cena: zdarma / Místo: Korzo Veletržního paláce

PROGRAM 31/10 2019 

17.00    Úvodní slovo
Emancipace kulturní výměna ve střední Evropě

17.30     Přednáška
Mary Pepchinski – Emancipovaná žena, osvobozený život? Architektky, profesionální aspirace a ideály domova během Výmarské republiky

               Panelová diskuse

19.00     Emancipation NOW
Mary Pepchinski – kurátorka výstavy Frau Architekt
Petra Hlaváčková – gender-aktivistka
Martina Pachmanová – teoretička umění
Gabriela Kaprálová – architektka
Patrik Rössler – teoretik médií
Franziska Bollerey – teoretička architektury
Ebow – raperka a architektka

Moderátoři debaty: Helena Doudová a Robert K. Huber

20.30 – 21.00 Přestávka – zvuková instalace

21.00     Performance / koncert
EBOW

 

PROGRAM 1/11 2019

9.30       Setkání

Kulaté stoly (10.0015.30)

10.00     Kulatý stůl 1: Moderní ženaArchitektka
Franziska Bollerey – Síla žen v architektuře
Patrick Rössler – Ona ví, co chce, a uspěje”, Bauhaus-maedel” a fenomén Nové ženy” dvacátých let
Helena Seražin –  První generace slovinských architektek

11.30      Kulatý stůl 2: Socialistická ženaArchitektka
Mariann Simon – Profesní výzvy žen v Maďarsku
Petr Klíma – Vytvořila jsem si své vlastní hřiště.” Architektka Růžena Žertová
Míša Janečková – Obraz socialistické ženy architektky v magazínech

13.00–14.00 Oběd

14.00      Kulatý stůl 3: Reprezentace a mediace
Klára Němečková – Viditeně neviditelné? Ženy a design kolem roku 1900
Ingrid Ruudi – Feministické kurátorské strategie v architektuře: “Místnost sama pro sebe. Feministické otázky a architektura“ v Estonském muzeu architektury
Adam Nadolny – Jano, nyní sazíš stromy.“ Obraz moderní architektky v polských hraných filmech 60. let 

Doprovodný program sympozia – prohlídka výstavy „Alena Šrámková: Architektura“ s kurátorkou Radomírou Sedlákovou 31/10. Bližší informace na rezervace@museumkampa.cz.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop