Sklo renesance a baroka pro slavnostní – i každodenní příležitost
Datum konání: 19.09.2017 16:30 - 19.09.2017 18:00
Místo konání: Schwarzenberský palác
Typ akce: Přednášky a diskuze

Cyklus komentovaných prohlídek s Helenou Brožkovou

–––

Sklo renesance a baroka pro slavnostní i každodenní příležitost

Sklo - magický, v ohni zrozený materiál. V životě společnosti hrálo vždy velmi důležitou roli. V podobě okenních terčů či plochých skel chránilo před chladem. Duté nádoby rozmanitých tvarů sloužily ke stolování, a také k uchovávání potravin a tekutin. Nejluxusnější kousky se často staly vzácnými sběratelskými předměty. Všechna tato skla se proměňovala v závislosti na politických, společenských a kulturních změnách, ovlivňována podněty přicházejícími z významných evropských center. Pozůstalostní inventáře pražských měšťanů z období pozdní renesance stejně jako inventáře barokních šlechtických sbírek přibližují vybavení domácností skleněnými předměty. Uvádějí sklenice s víky, sklenice s mlýnem větrným, loďky, žertovná skla, tabatěrky, nádobky na ocet a olej, ale také zvětšovací skla, zavařovací láhve či láhve poutní atd.  

Vstup zdarma, sraz účastníků v podzemním podlaží

Související expozice
Kontaktní informace

Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost – Schwarzenberský palác
+420 233 081 720-1
ssueduc@ngprague.cz 

Programy

Program následujících 7 dní