Reflections on Rubens's Hands: Or How to Master the Studio

Datum konání: 16.8.2018 17:00 - 18:00
Místo konání: Šternberský palác
Typ akce: Přednášky a diskuze

16. 8. od 17.00


Rubens měl víc než jeden pár rukou. Jak by jinak bylo možné, aby se v souvislosti s jeho jménem hovořilo o tolika uměleckých dílech? Z přehledu dochovaných obrazů je zřejmé, že většina jeho slavných obrazů existuje ve vícero verzích. Rubens se nikdy netajil faktem, že mu s obrazy pomáhají žáci zaměstnaní v jeho dílně. Vše naopak nasvědčuje tomu, že se vědomě prezentoval jako umělec, pro něhož je umělecká praxe především intelektuální činností. Však také prohlašoval, že i u sebesložitějšího námětu stačí, když mistr ke konečné podobě obrazu přispěje opatrnými závěrečnými retušemi a úpravami, tudíž se nemusí jednat pouze o výtvor jeho rukou. Jak ale potom rozlišovat mezi prací mistra a díly jeho žáků?  Přednáška se bude zabývat otázkou mistrova podílu na konkrétních obrazech ve vztahu k roli, kterou při jejich tvorbě sehráli jeho pomocníci, a pokusí se odpovědět na otázku, která díla připsat mistrovi a která jeho žákům, i jak byla víceméně neviditelná spolupráce mistra a jeho dílny hodnocena v různých obdobích.

 

Nils Büttner je profesorem dějin umění na Státní umělecké akademii ve Stuttgartu.  Zaměřuje se na vizuální kulturu Německa a Nizozemska od patnáctého do sedmnáctého století. Je autorem monografií Hieronyma Bosche, Pietera Bruegela, Rubense, Rembrandta a Vermeera a knih o dějinách krajinomalby a dějinách kresby a grafiky. Svými texty přispěl do mnoha výstavních katalogů a byl kurátorem několika muzejních výstav. Mimoto je členem „Centrum Rubenianum“ a spolueditorem „Corpus Rubenianum Ludwig Burchard“.


Přednáška se bude konat v anglickém jazyce.
Vstup zdarma
Místo: přednáškový sál ve Šternberském paláci


Peter Paul Rubens: Portrait of the Marchese Ambrogio Spinola, c. 1627, National Gallery Prague.

Související expozice

Kontaktní informace

Oddělení vzdělávání – Šternberský palác
+420 773 754 881
sp.educ@ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop