Pozdně barokní umění a rokoko v Čechách

Datum konání: 18.3.2014 16:30 - 17:15
Místo konání: Schwarzenberský palác | UZAVŘEN
Typ akce: Komentované prohlídky

Přednáška v rámci cyklu OD GOTIKY PO BAROKO

Cyklus přednášek umožní zájemcům získat široký přehled o sbírkách starého umění Národní galerie. V rámci celého cyklu můžete navštívit stálé expozice v klášteře sv. Anežky České, v Schwarzenberském paláci a v Šternberském paláci.

Předplatné na patnáct přednášek včetně vstupného: 1100 Kč pro studenty a učitele, pro ostatní 1500 Kč. Účast na jednotlivých přednáškách: pro studenty a učitele 80 Kč, pro ostatní 110 Kč (účast je možná jen v případě volných míst).

Písemné nebo e-mailové přihlášky jednotlivců s uvedením jména, bydliště, tel. čísla, typu školy přijímáme do 20. 10. 2013 na adrese: Lektorské oddělení SSU, Národní galerie, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1, tel. 220 514 598 nebo 233 090 542 nebo 233 090 543, e-mail: handlova@ngprague.cz s uvedením předmětu cyklus.

Platba za cyklus: s přihláškou obdržíte číslo účtu, na který je nutné složit peníze do 20. 10. 2013.

Podrobný program bude zájemcům včas zaslán.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop