Náboženství starověké Itálie skryté ve vystavených předmětech
Datum konání: 17.12.2014 16:30 - 17.12.2014 18:00
Místo konání: Palác Kinských
Typ akce: Přednášky a diskuze
Lektor: PhDr. Pavel Titz, PhD. (Ústav pro klasickou archeologii FF UK)

 Náboženství starověké Itálie skryté ve vystavených předmětech - z cyklu přednášek Svět bohů a lidí - Příběhy starověkého světa

Archeologické nálezy vypovídají nejen o způsobu života a obživy dávných lidí, ale mohou nám také mnohé říci o jejich způsobu myšlení a dokonce i o jejich náboženských představách. Votivní terakoty – předměty z pálené hlíny zasvěcené bohům – v expozici NG „Umění starověku“ pocházejí se střední Itálie. Zde bývaly v 5.-1. století př. Kr. hojně užívány jako dary bohům v četných svatyních, kde je archeologové později nacházejí. Měly vyjadřovat prosby nebo díkůvzdání konkrétních prosebníků adresované božstvům. Konkrétní podoba terakoty někdy umožňuje rozpoznat i motivaci konkrétního prosebníka. Je úžasné, že se tak prostřednictvím archeologického materiálu můžeme ocitnout na dosah dávným obyvatelům Itálie a jejich tužbám.

Cena: 60 Kč/ snížená 40 Kč (zdarma pro studenty FF UK)

Související expozice
Programy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…