Náboženství starověké Itálie skryté ve vystavených předmětech

Datum konání: 17.12.2014 16:30 - 18:00
Místo konání: Palác Kinských
Typ akce: Přednášky a diskuze
Lektor: PhDr. Pavel Titz, PhD. (Ústav pro klasickou archeologii FF UK)

 Náboženství starověké Itálie skryté ve vystavených předmětech - z cyklu přednášek Svět bohů a lidí - Příběhy starověkého světa

Archeologické nálezy vypovídají nejen o způsobu života a obživy dávných lidí, ale mohou nám také mnohé říci o jejich způsobu myšlení a dokonce i o jejich náboženských představách. Votivní terakoty – předměty z pálené hlíny zasvěcené bohům – v expozici NG „Umění starověku“ pocházejí se střední Itálie. Zde bývaly v 5.-1. století př. Kr. hojně užívány jako dary bohům v četných svatyních, kde je archeologové později nacházejí. Měly vyjadřovat prosby nebo díkůvzdání konkrétních prosebníků adresované božstvům. Konkrétní podoba terakoty někdy umožňuje rozpoznat i motivaci konkrétního prosebníka. Je úžasné, že se tak prostřednictvím archeologického materiálu můžeme ocitnout na dosah dávným obyvatelům Itálie a jejich tužbám.

Cena: 60 Kč/ snížená 40 Kč (zdarma pro studenty FF UK)

Související expozice

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop