Mini-symposium: Bauhaus a funkcionalismus

Datum konání: 14.6.2019 17:00 - 20:30
Místo konání: Veletržní palác
Typ akce: Přednášky a diskuze

Mini-sympozium „Bauhaus a funkcionalismus“ zkoumá recepci a interpretaci vzniku a rozkvětu funkcionalismu v Československu v meziválečném období, kontakty s Bauhausem v Německu. Osoba předního teoretika modernistické avantgardy Karla Teigeho a jeho pedagogického působení na Bauhausu je exemplárním příkladem networku a vzájemných kontaktů. Otázku současné recepce architektů, jak nakládat s postaveným dědictvím moderny tematizuje významný německý architekt Volker Staab.

Program je doplněn preview Virtual Bauhaus“, výstavou ve virtuální realitě o německé škole umění a designu uvedenou Goethe-Institutem u příležitosti stého výročí založení Bauhausu.

Akce se koná v rámci středoevropského festivalu re:bauhaus – modern emancipation, education, exchange.

Program sympozia

17.00–17.15       
Úvod – Luisa Rath, ředitelka kulturního programu pro střední a východní Evropu (Goethe-Institut); Michal Novotný, ředitel Sbírky moderního a současného umění (NGP)

17.15–18.15       
Simone Hain – Bauhaus v Golfském proudu poezie. Trvalý vliv Karla Teigeho na vývoj Bauhausu (přednáška)

18.30–19.00       
Robert K. Huber – Aktuální recepce a prezentace Bauhausu, „Virtual Bauhaus“

19.00–19.45       
Volker Staab – Stavby pro Bauhaus, prezentace berlínského muzea Bauhausu

19.45–20.30       
Bauhaus a funcionalismus dnes! – Volker Staab, Helena Doudová, moderovaný 1:1 rozhovor a veřejná diskuse

Cena: zdarma /  Místo konání: Korzo / Registrace na vzdelavani@ngprague.cz / Symposium probíhá v anglickém jazyceBauhaus v Golfském proudu poezie. Trvalý vliv Karla Teigeho na vývoj Bauhausu
Prof. Dr. Simone Hain, Berlin
V roce 1929 se Karel Teige měl plně angažovat v řízení oddělení PR pro Bauhaus v Dessau Hannese Meyera. Byl následníkem Erna Kallai, který opustil tuto funkci kvůli rozdílům v celkové funkci a vzdělávací roli volného umění v kurikulu Bauhausu. Od Teigeho se očekávalo, že bude pomáhat Meyerovi v této zásadní otázce. To je možná vysvětlení pro výběr současné literatury, poesie a reklamy jako tématu jeho první a jediné zdokumentované přednášky na Bauhausu koncem ledna 1930. Neexistují podklady, že by zde rozvíjel svou koncepci vědeckého funkcionalismu. Teige ale měl obrovský dopad svou pozicí „poesie pěti smyslů“. V protikladu k tezi, že Meyerův Bauhaus selhal kvůli jednostranným estetickým a anti-uměleckým pozicím, přišel Teige s bohatě se rozvíjejícím uměleckým přístupem otevřenosti, radosti a volného času, který spojoval emancipační cíle komunismu, psychologie a nietzschovského světa. Pohled. Přednáška zdůrazní tuto tezi, zahrne jeho surrealistický vliv na studenty Bauhausu jako Selman Selmanagice, Kurta Kranze nebo Hajo Rose.

Stavby pro Bauhaus
Jak může současná architektura vypadat v kontextu Bauhausu? Ve snaze nereplikovat obvyklé klišé, návrh rozšíření Bauhaus Archivu v Berlíně odkazuje na programovou jedinečnost Bauhausu, nikoliv na stylistické prvky. Koncept také pracuje s budovou Waltera Gropia, u které hrozilo, že ustoupí příliš do pozadí. Topografie místa a komplikovaný přístup k původní budově poskytlo klíč k zachování jedinečnosti domu a zároveň přidání něčeho jednoznačně nového.

Prof. Volker Staab
Volker Staab, narozený v roce 1957 v Heidelbergu, založil svou kancelář v Berlíně v roce 1991, poté, co ukončil studium na ETH Zurich. Spolupráce s Alfredem Nieuwenhuizenem na projektem od roku 1996 se v roce 2007 proměnila na plnohodnotné partnerství. Volker Staab je od roku 2005 členem Berlínské akademie umění a získal Velkou cenu BDA v roce 2011. Byl hostujícím profesorem na TU Berlín, FH Münster a Akademie výtvarných umění ve Stuttgartu, v roce 2012 byl jmenován profesorem na Technické univerzitě v Braunschweigu.
Úspěch v soutěži na Nové muzeum v Norimberském muzeu 1991 je startovním bodem pro Staab Architekten. Po něm následují další muzea a veřejné budovy pro výzkum, vzdělávání a správu. Většina projektů pochází z vítězných soutěží, v rozsahu nových struktur citlivě vložených do městského a venkovského prostředí, po konverze a reinterpretace památkově chráněných objektů. Všechny projekty se vyznačují důrazem na přeměnu složitých podmínek architektury do jednoduchého, věrohodného designu.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop