Min Tanaka: Locus Focus
Datum konání: 17.03.2017 11:00 - 22.03.2017 17:00
Místo konání: Veletržní palác
Typ akce: Představení a koncerty

Non-stop performance Mina Tanaky v rámci výstavy Keiiči Tahara: Fotosyntéza 1978‒1980

17.–22. 3. 11.00–17.00
s výjimkou 20.3., kdy se performance koná od 16.00 před Veletržním palácem

„Existuje-li Tanec bez ‚já‘, byl by vskutku báječným příkladem naší rozmanitosti. Potom si kladu otázku, co je ve středu rozmanitosti. Kde je Tanec doma, kde se zrodil…? A můžeme tam my nebo Tanec vůbec kdy dospět? Toto hledání nemá podle mě daleko k tezi; kam to jen směřuje lidstvo?“

Min Tanaka

.---

Non-stop performance accompanying the exhibition Keiichi Tahara: Photosynthesis 1978–1980.

17.–22. 3. 11.00–17.00

"If Dance exists without the subject “I,” it would truly be a wonderful model to show our diversity. I then wonder, what is contained in the center of the diversity. Where is the native place of Dance…? And, can we, or Dance ever reach there someday? The quest for me is not too far from a thesis; where on earth humankind is heading toward?" 

Min Tanaka


Související výstavy
Související expozice
Kontaktní informace

Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost – Veletržní palác
+420 224 301 003
vzdelavani@ngprague.cz

Programy

Program následujících 7 dní