LETNÍ ATELIÉR: PŘEKONEJ HRANICI (10–14 let) /obsazeno/

Datum konání: 8.7. - 12.7.2019
Místo konání: Šternberský palác
Typ akce: Pro děti

Udělat první krok do neznáma vyžaduje odvahu. Odvahu poznávat a respektovat rozdíly kultur a umění zemí a společností blízkých i vzdálených. Odvahu vyzkoušet si neobvyklé výtvarné prostředky a zpracovávat nová témata. K překonání hranic potřebujeme také otevřenou mysl, která se nebrání rozličným uměleckým názorům. To všechno vás bude čekat v ateliéru ve Šternberském paláci, na zdejší výstavě SASKO-ČECHY: JAK BLÍZKO, TAK DALEKO, na výstavě současného umění SALM MODERN #1: MOŽNOSTI DIALOGU v Salmovském paláci a ve stínu stromů v přilehlých zahradách.

Kamila Housová Mizerová: Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze v oboru sochařství a šperk. Věnuje se výtvarné tvorbě v oblasti sochařství, uměleckému šperku, kresbě a grafice. Jako sochařka je činná v Čechách i v zahraničí. Od roku 2013 spolupracuje s Národní galerií v Praze jako externí lektorka. Vede výtvarné dílny pro děti i dospělé a letní ateliéry. Během výtvarných dílen představuje exponáty ve sbírkách pohledem umělce a během vlastní tvorby s účastníky ateliérů využívá sbírek a výstav NG jako zdroj inspirace jak tematické tak technické, používá klasických výtvarných technik, ale nebrání se experimentování. Výtvarné dílny a kurzy může vést i v anglickém jazyce.

MgA. Olga Pětivoká: Externě spolupracuje s Národní galerií v Praze od roku 2009, je absolventkou VŠUP Praha, působí v zahraničních projektech. Edukativním přístupem představuje pohledy na klasické, asijské i současné umění, s návazností na tradiční výrazové techniky. Osobností je umělkyně, designérka, technička bambusových staveb, divadelnice stínového divadla a hry na bambusové nástroje.

Alena Kingham: Připravuje výtvarné ateliéry i další programy pro návštěvníky všech generací, též pro klienty ze zahraničí. Věnuje se také výuce jazyků a umění, mj. na VŠ ARCHIP nebo na Gymnáziu Jana Keplera v Praze. Vystudovala FF UK, obor bohemistika a PaedF UK, obor germanistika. V NG se již dvacet let snaží o co nejpřátelštější zprostředkování světa výtvarného umění dětem i dospělým.

Cena: 2900 Kč / osoba (zahrnuje výtvarný materiál a obědy)
Místo konání: Šternberský palác, Salmovský palác a Valdštejnská jízdárna

Kontakt: letniateliery@ngprague.cz

Rezervace
Program již není možné rezervovat

Související výstavy

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop