Friedhelm Mennekes SJ | Rubens v Praze a Kolíně nad Rýnem
Datum konání: 12.03.2018 18:00 - 12.03.2018 20:00
Místo konání: Šternberský palác
Typ akce: Přednášky a diskuze

Friedhelm Mennekes SJ 
Rubens v Praze a Kolíně nad Rýnem 
konfrontace, provokace: setkání před obrazy

Rubens vytvořil ke konci své tvůrčí dráhy dva oltářní obrazy pro kostel sv. Tomáše na pražské Malé Straně: Umučení sv. Tomáše a Sv. Augustina na mořském břehu. Scéna umučení pateticky líčí světcův skon a jeho následnou apoteózu. Druhý obraz oproti tomu vystihuje tichou atmosféru meditace sv. Augustina nad tajemstvím Nejsv. Trojice. Výrazové polohy obou scén se tak vzájemně doplňují a zároveň dokládají široké rozpětí Rubensova uměleckého projevu, který měl velký vliv na malíře českého baroka. Rubensovy originály jsou vystavené už od roku 1896 v dnešní Národní galerii, kde byly a jsou konfrontovány s jinými uměleckými díly od doby baroka až do současnosti; naposled v rámci instalace Ernesta Neta v roce 2016. Daleko dynamičtěji byl tento princip dialogu aplikován v minulých třiceti letech s Rubensovým obrazem Ukřižování sv. Petra v jezuitském kostele v Kolíně nad Rýnem. Tento oltářní obraz vznikl stejně jako oba pražské obrazy na konci Rubensova života. Friedhelm Mennekes SJ, zakladatel a dlouhodobý hybatel kolínské Stanice umění Sv. Petra, v jeho blízkosti realizoval desítky uměleckých instalací celosvětově známých umělců, kteří se tu více tu méně vztahovali právě k Rubensovu vrcholnému dílu.

S Friedhelmem Mennekesem SJ, známým teologem a zároveň znalcem současného umění, se v Praze setkáme přímo před Rubensovými obrazy. Tlumočení přednášky a následné diskuze bude zajištěno.

          

Prof. em. Dr. phil., Lic. theol. Friedhelm Mennekes SJ (* 1940), jezuita a emeritní profesor praktické teologie a sociologie náboženství na Phil.-theol. Hochschule Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem. Od konce 70. let zásadně spoluutváří dialog církve, víry a současného umění, spolupracuje s autory jako Joseph Beuys, Eduardo Chillida, James Lee Byars, Jannis Kounellis, Anish Kapoor atd. Nejdříve pořádal výstavy ve Frankfurtu nad Mohanem ve farnosti sv. Marka-Nied a na frankfurtském hlavním nádraží. V letech 1987–2008 působil v Kolíně nad Rýnem, kde založil dnes již světoznámou Stanici umění Sv. Petra – Kunst-Station St. Peter. Mennekes je autorem mnoha knih, katalogů a odborných článků a hostujícím profesorem na několika světových univerzitách. Nakladatelství Triáda ve spolupráci s Centrem teologie a umění vydalo Mennekesovu knihu: Nadšení a pochybnost. Nové umění ve starém kostele.

Pořádá Národní galerie v Praze a Centrum teologie a umění při KTF UK.

VSTUP ZDARMA

Související expozice
Kontaktní informace

Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost – Šternberský palác
+420 773 754 881, 778 757 539
sp.educ@ngprague.cz

Programy

Program následujících 7 dní