Friedhelm Mennekes SJ | Rubens v Praze a Kolíně nad Rýnem
Datum konání: 12.03.2018 18:00 - 12.03.2018 20:00
Místo konání: Šternberský palác
Typ akce: Přednášky a diskuze

Friedhelm Mennekes SJ 
Rubens v Praze a Kolíně nad Rýnem 
konfrontace, provokace: setkání před obrazy

Rubens vytvořil ke konci své tvůrčí dráhy dva oltářní obrazy pro kostel sv. Tomáše na pražské Malé Straně: Umučení sv. Tomáše a Sv. Augustina na mořském břehu. Scéna umučení pateticky líčí světcův skon a jeho následnou apoteózu. Druhý obraz oproti tomu vystihuje tichou atmosféru meditace sv. Augustina nad tajemstvím Nejsv. Trojice. Výrazové polohy obou scén se tak vzájemně doplňují a zároveň dokládají široké rozpětí Rubensova uměleckého projevu, který měl velký vliv na malíře českého baroka. Rubensovy originály jsou vystavené už od roku 1896 v dnešní Národní galerii, kde byly a jsou konfrontovány s jinými uměleckými díly od doby baroka až do současnosti; naposled v rámci instalace Ernesta Neta v roce 2016. Daleko dynamičtěji byl tento princip dialogu aplikován v minulých třiceti letech s Rubensovým obrazem Ukřižování sv. Petra v jezuitském kostele v Kolíně nad Rýnem. Tento oltářní obraz vznikl stejně jako oba pražské obrazy na konci Rubensova života. Friedhelm Mennekes SJ, zakladatel a dlouhodobý hybatel kolínské Stanice umění Sv. Petra, v jeho blízkosti realizoval desítky uměleckých instalací celosvětově známých umělců, kteří se tu více tu méně vztahovali právě k Rubensovu vrcholnému dílu.

S Friedhelmem Mennekesem SJ, známým teologem a zároveň znalcem současného umění, se v Praze setkáme přímo před Rubensovými obrazy. Tlumočení přednášky a následné diskuze bude zajištěno.

          

Prof. em. Dr. phil., Lic. theol. Friedhelm Mennekes SJ (* 1940), jezuita a emeritní profesor praktické teologie a sociologie náboženství na Phil.-theol. Hochschule Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem. Od konce 70. let zásadně spoluutváří dialog církve, víry a současného umění, spolupracuje s autory jako Joseph Beuys, Eduardo Chillida, James Lee Byars, Jannis Kounellis, Anish Kapoor atd. Nejdříve pořádal výstavy ve Frankfurtu nad Mohanem ve farnosti sv. Marka-Nied a na frankfurtském hlavním nádraží. V letech 1987–2008 působil v Kolíně nad Rýnem, kde založil dnes již světoznámou Stanici umění Sv. Petra – Kunst-Station St. Peter. Mennekes je autorem mnoha knih, katalogů a odborných článků a hostujícím profesorem na několika světových univerzitách. Nakladatelství Triáda ve spolupráci s Centrem teologie a umění vydalo Mennekesovu knihu: Nadšení a pochybnost. Nové umění ve starém kostele.

Pořádá Národní galerie v Praze a Centrum teologie a umění při KTF UK.

VSTUP ZDARMA

Související expozice
Kontaktní informace

Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost – Šternberský palác
+420 773 754 881, 778 757 539
sp.educ@ngprague.cz

Programy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…