Eva Krátká – Jiří Kolář a okruh umělců vizuální poezie

Datum konání: 15.8.2018 17:30 - 18:30
Místo konání: Palác Kinských
Délka programu: 60 min.
Typ akce: Přednášky a diskuze

Přednáška s Evou Krátkou v rámci doprovodného programu výstavy Jiří Kolář: Úšklebek století 

Pokud vyjdeme z exemplárního příkladu tvorby Jiřího Koláře, způsobil proces zapojení jazyka do výtvarného umění to, že celkové přiblížení se výtvarného umění jazyku a jeho dematerializaci dalo vzniknout dalším formám umění. Jako zásadní se v období 60. letech minulého století, na které bude v souvislosti s domácí uměleckou produkcí v přednášce kladen důraz, projevil předpoklad intermediality a interdisciplinarity, který jako typický prostor pro střet výtvarného umění s dalšími uměleckými obory potvrdil fakt, že vizuální poezie, která není založená výhradně jen na určitých všeobecně známých technikách (jakou je např. strojopis), materiálech (jako jsou slova a grafémy) nebo na určitých formálních a obsahových programech (jakou představuje třeba kombinatorika), ale ani na jednoznačných tradičně oddělovaných uměleckých disciplínách (výtvarné umění x literatura), zůstane jen těžko ohraničitelnou a jednoznačně vymezitelnou výrazovou formou.

místo konání: Konírna/Ateliér

vstup zdarma (součástí přednášky není vstup do výstavy)

Související výstavy

Kontaktní informace

Oddělení vzdělávání – Palác Kinských
+420 224 301 003 
vzdelavani@ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop