Elektroakustická hudební intervence/performance uskupení Zóna
Datum konání: 19.09.2017 19:00 - 19.09.2017 20:00
Místo konání: Klášter sv. Anežky České
Délka programu: 60 min.
Typ akce: Speciál

Návštěvníci v průběhu soundwalku mohou zakusit rozšířené vnímání prostoru i času. Tato kontemplativní zkušenost ponoru do nitra v zahradě kláštera nabízí možnost poznat zdejší prostory jiným, netradičním způsobem. Fenomenologické zkoumání, zesílení haptických vjemů, zpomalení času. Vizuální deprivace umožní přesun těžiště vnímání na jiné smysly. Nedílnou součástí jsou elektronicky upravené a zaranžované field recordings z prostoru samotné klášterní zahrady.
/ Tereza Kerle, Tomáš Kerle, Yukimura /

zdarma / bez rezervace

Programy

Program následujících 7 dní