DÍLNA STŘEDOVĚKÉHO PÍSAŘE – SKRIPTORIUM

Datum konání: 10:00
Místo konání: Klášter sv. Anežky České
Délka programu: 120 min.
Typ akce: Pro školy
Typ programu: s výtvarnou aktivitou
Stupně školy: 1. stupeň ZŠ

„Ó nejšťastnější čtenáři, umyj si své ruce a vezmi do nich knihu, pozvolna obracej listy a nedotýkej se písmen. Neboť ten, kdo neumí psát, nevěří, že je to práce. Ó jak těžké je psaní: zakaluje oči, zhmožďuje ledviny a všem končetinám způsobuje utrpení...“ (poznámka písaře v rukopisu z 8. století).

Povíme si o středověkých skriptoriích, ve kterých knihy vznikaly, a seznámíme se s materiály a psacím náčiním, kterých se při výrobě rukopisů používalo. Vyzkoušíme si práci středověkého písaře a sami zjistíme, jaké by to bylo, kdybychom i dnes psali husím brkem a ilustrace malovali ručně.

Program se váže k dílům: Vyšebrodský oltář, Mistr Theodorik: Sv. Ambrož a Sv. Řehoř Veliký, Oltář roudnický, Svatojakubský oltář, faksimile rukopisů ad.

Doporučeno pro žáky 2.–5. ročníku ZŠ

Související expozice

Kontaktní informace

Oddělení vzdělávání – Klášter sv. Anežky České
+420 221 879 216 
ak.educ@ngprague.cz

 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop