Poklady gotiky v Anežském klášteře

Datum konání: 21.7.2018 16:30 - 17:30
Místo konání: Klášter sv. Anežky České
Typ akce: Komentované prohlídky

Komentovaná prohlídka v němčině s Kristou Klösel

Cena: 185/150 Kč

Areál bývalého kláštera ze 13. století je architektonickou a významnou historickou památkou a trvalým kulturním odkazem své zakladatelky Sv. Anežky České. Tato nejstarší gotická stavba v Praze je rovněž jedním z královských pohřebišť Přemyslovců. Z iniciativy princezny Anežky zde vznikla ještě za života Sv. Kláry první filiace klarisek mimo Itálii s přidruženým konventem minoritů.

V Anežském klášteře je umístěna dlouhodobá expozice Národní galerie v Praze „Středověké umění v Čechách a střední Evropě 1220 – 1550“. Zde naleznete světoznámá mistrovská díla lucemburské a jagellonské éry – m. j. malby Mistra Theodorika, Mistra Třeboňského oltáře, Mistra Litoměřického oltáře, jakož i sochařské skvosty krásného slohu.

Zasvěcený výklad v historických prostorách a v expozici zaručuje ucelený kulturní zážitek!

Kontaktní informace

Oddělení vzdělávání – Klášter sv. Anežky České
+420 221 879 216 
ak.educ@ngprague.cz

 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop