Den architektury | Radomíra Sedláková: Pražská architektura 1989–2018

Datum konání: 3.10.2019 16:00 - 17:00
Místo konání: Veletržní palác
Typ akce: Přednášky a diskuze

Přednáška kurátorky sbírky architektury Radomíry Sedlákové.

Před 30 lety se nejen změnila česká společnost, ale také podmínky pro tvorbu architektury. Skončily státní i družstevní projektové organizace, architekti se stali vskutku volnými tvůrci. Očekávalo se, že česká architektura rozkvete, zařadí se do evropského vývoje, a nebude tam v nevýznamné poloze. Na počátku bylo opojení volností, které vedlo v rámci uvolněného postmodernismu až k tvarové bezuzdnosti, jež však ihned byla doprovázena na funkcionalismus navazující askezí. Postupně se obě linie zklidnily, rozvíjely se vedle sebe a zdálo se, že očekávání budou naplněna. Ovšem v novém tisíciletí nastal zlom, kdy architektura se stala spíše spotřebním zbožím, jehož hodnoty se měřily uplatněním na trhu nemovitostí. Jak je to nyní – jak se dá zobecnit 30 let dějin architektury (období o 10 let delší než oslavovaná První republika). A co bude dál? Potřebuje vůbec současná společnost hodnotnou kvalitní architekturu? Pokud ne, tak proč přesto vzniká? Pokud ano, proč vzniká tolik bezvýrazných staveb?

Cena: zdarma / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: v přízemí u pokladen  / Rezervace na GoOut / v rámci festivalu Den architektury 2019

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop