Antje Majewski: Kámen, koule, oči (in English)
Datum konání: 30.03.2016 16:30 - 30.03.2016 17:30
Místo konání: Veletržní palác
Typ akce: Přednášky a diskuze

Antje Majewski: Kámen, koule, oči

Performativní přednáška s objekty Antje Majewski, umělkyně, kurátorky a profesorky malby na Muthesius Kunsthochschule v Kielu k výstavě El Hadji Sy: Malba – Performance - Politika.

Antje Majewski bude vycházet se svého zfilmovaného rozhovoru s El Hadji Sym a mapovat jeho přístup a metodu, které dokumentují některé objekty z výstavy.

Co je galerijní objekt? Co je objekt obecně? Co nám říká? Jak ho máme poslouchat? Jak galerie transformuje samotný objekt? Jaká je jeho soukromá a veřejná historie? Co je objekt jako kolektivní majetek?

Antje Majewski přibližuje způsob myšlení El Hadji Syho a současně se pouští do „antropologického“ pojednání o významu objektu, o jeho měnícím se působení, o jeho cestě mezi významy – jako součást svého dlouhodobého uměleckého projektu „Svět Gimelu“.  

Přednáška se uskuteční v prostoru výstavy, 5. patro.
Místo setkání: u pokladen Veletržního paláce.
Vstup zdarma.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antje Majewski: The Stone, the Ball, the Eyes

A performative lecture with objects by Antje Majewski,artist, curator and professor of painting at Muthesius Kunsthochschule in Kiel.

Taking her filmed conversation with El Hadji Sy as a point of departure, Antje Majewski will map El Hadji Sy’s approach and method as reflected by some exhibits from the exhibition.

What is a museological object? What is an object in general? What does it say to us? How to listen to it? How does the museum transform the object itself? What is its private and public history? What is an object as a collective property?

Antje Majewski gives an insight into El Hadji Sy’s way of thinking, and at the same time ventures into an "anthropological" treaty on the object’s significance, their transformative agency, their journey in-between the meanings – as a part of her own artistic long-term project, “The World of Gimel”.

The lecture will be held in English.
Place: in exhibition El Hadji Sy, 5th floor
Meeting point: at the cash desk of Trade Fair Palace

Free entrance

 Antje Majewski


Související výstavy
Související expozice
Kontaktní informace

Oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost – Veletržní palác
+420 224 301 003
vzdelavani@ngprague.cz

Programy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…