Za branou zahrady rajské. Knížka vyprávění, her a úkolů pro školáky.

Za branou zahrady rajské. Knížka vyprávění, her a úkolů pro školáky.

Terezie Šiková (ed.)
200 Kč

Rok vydání: 2014

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Jazyk: český

Počet stran: 44

Počet ilustrací a reprodukcí: 75

Edukační materiál vydaný k příležitosti výstavy „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300“ je přednostně určen dětem mladšího školního věku. Publikace přibližuje hravou formou téma benediktinského mnišství a seznamuje je s nejdůležitějšími aspekty klášterního života. Vybraná témata z oblasti výtvarné i duchovní kultury středověku jsou nahlížena očima současných školáků Vojty a Madly. Jejich zážitky a dojmy během výletu do středověkého kláštera podkreslují vtipné ilustrace Johanky Ovčáčkové, reprodukce stěžejních uměleckých děl a úryvky z dobových textů a reálií. Představivost a kreativita je rozvíjena prostřednictvím výtvarných her a úkolů, k jejichž řešení je čtenář společně s hrdiny vybízen.

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop