Wallerant Vaillant. Mistr mezzotinty

Wallerant Vaillant. Mistr mezzotinty

Petra Zelenková
180 Kč

Malíř, kreslíř a grafik Wallerant Vaillant (1623–1677) patří k ceněným reprezentantům zlatého věku holandského a flámského malířství 17. století. Proslul především jako první profesionální grafik pracující v mezzotintě – specifické grafické technice vynalezené ve 40. letech 17. století. Kolem roku 1665 se usadil v Amsterodamu, kde vytvořil přes 200 kvalitních listů v mezzotintě. Jeho grafiky reprodukují obrazy velkých mistrů italského renesančního a barokního malířství i tehdejších holandských a vlámských malířů; často také pracoval podle vlastní invence. Katalog přibližuje počátky grafické techniky mezzotinty, k jejímuž zdokonalení a rozšíření Vaillant zásadně přispěl. Představuje listy z Vaillantovy tematicky pestré grafické tvorby, které dokládají jeho mistrovské ovládnutí této nové grafické techniky.

česko-anglicky, 32 stran, 25 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop