Vivat Musica!

Vivat Musica!

Andrea Rousová (ed.)
360 Kč

Rok  vydání: 2014

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Jazyk: česko-anglicky

Počet stran: 136

Počet reprodukcí: 124

Průvodce výstavou se zaměřuje na sledování vztahu mezi výtvarným uměním a hudbou od renesance až po současnost. Jeho cílem je poukázat na námětovou šíři a v průběhu času měnící se přístupy umělců tvořících v kontextu tohoto tématu. Účelem není komplexně či průřezově podchytit vizualizaci hudby nebo podat v případě moderního umění souborný historický přehled o tvůrčí práci se zvukem. Pro jednotlivá umělecká období byly vybrány dílčí motivy poskytující hlubší pohled na zvolenou problematiku.

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop