Viktor Stretti. Z Mnichova do Paříže. Korespondence a skicáře z let 1898 až 1902

Viktor Stretti. Z Mnichova do Paříže. Korespondence a skicáře z let 1898 až 1902

Tomáš Hylmar – Olga Pujmanová Stretti (eds.)
190 Kč

Dílo malíře a grafika Viktora Strettiho (1878–1957) je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze a v Archivu NG je uložena jeho osobní pozůstalost. Publikace dodržuje základní rozvržení doposud vydaných svazků ediční řady Umění v archivu. Přibližuje Strettiho rodinné a akademické prostředí, jeho zapojení do studentského života v Mnichově i Paříži. Objasňuje i okolnosti jeho prvních účastí na výstavách v Praze a návštěvy Rodinova ateliéru v Paříži. Krátce je nastíněno i Strettiho další působení, především v soukromé sféře portrétování. Tuto část knihy dokreslují fotografie ze Strettiho pozůstalosti. Edice dopisů, které posílal rodičům v rozmezí let 1898 až 1902, dává nahlédnout do jeho studentského života. Dopisy prolínají kresby ze skicářů, a přinášejí tak živé pohledy do mnichovských a pařížských ulic, kaváren nebo galerií.

česky, 220 stran, 87 reprodukcí

ISBN:978-80-7035-586-2

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop