Václav Hollar a umění kresby

Václav Hollar a umění kresby

Alena Volrábová
390 Kč

Průvodce výstavou představí Hollara jako velkého umělce v kontextu s jeho předchůdci, současníky a některými následovníky. Publikace bude obsahovat eseje, které se zaměří na Hollara jako kreslíře v souvislosti se soudobým uměním. Reprodukována bude velká část vystavených exponátů – kreseb Václava Hollara a dalších umělců: Roelandta Saveryho, Jorise Hoefnagela, Karla Škréty, Friedricha Brentela, Johanna Wilhelma Baura, ale také Rembrandta van Rijn a dalších.

152 stran, 120 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop