Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990–2009

Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990–2009

Milan Knížák-Tomáš Vlček (eds.)
750 Kč

Výpravná publikace představuje umělecká díla, vzniklá po roce 1990, která získala Národní galerie v Praze do Sbírky moderního a současného umění a jež pokrývají téměř celé spektrum současných výtvarných snah. Jde jak o dokument doby, tak i o doklad specifické akviziční politiky Národní galerie v Praze, jež reflektuje rozpory soudobé umělecké tvorby, aniž přitom ztrácí ze zřetele poslání klasického muzea umění.

Česko-anglicky, 380 stran, 432 reprodukcí.

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop