Slezsko – země Koruny České. Historie a kultura 1300-1740

Slezsko – země Koruny České. Historie a kultura 1300-1740

Helena Dáňová-Jan Klípa-Lenka Stolárová (eds.)
800 Kč

Sborník z konference zahrnuje příspěvky, které se zabývají dějinami Slezska v rámci českých korunních zemí, uměleckými vztahy obou regionů ve „zlaté“ době lucemburského panování, v manýristické epoše za vlády Rudolfa II. i během dlouhého období baroka, ukončeného pruským záborem Slezska. Autory textů jsou významní čeští a polští specialisté, kteří se spojili ve zvláštním česko-polském dvouhlase a zároveň dialogu na téma klíčových otázek společného kulturního dědictví obou zemí.

česko-polsko-německy, díl A/ + díl B/ 952 stran, 430 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop