Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967)

Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967)

Anna Pravdová, Tomáš Winter (edd.)
150 Kč

Výtvarník Antonín Pelc výrazným způsobem utvářel podobu moderní české karikatury a satirické a humoristické kresby. Rozsáhlá monografie detailně mapuje a hodnotí všechny aspekty jeho tvorby – malbu, karikaturu a ilustrace – a uvádí ji jak do širšího kontextu moderního umění 20. století, tak do kulturně historických a politických souvislostí. V monografii jsou reprodukována Pelcova dosud neznámá díla z veřejných a soukromých sbírek v České republice i zahraničí, ale i srovnávací práce jiných autorů a četný dokumentární materiál. Její součástí je také úplný soupis Pelcovy bohaté knižní tvorby.

Rok vydání: 2015

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Jazyk: český

Počet stran: 448

Počet reprodukcí: 468

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop