Sachsen–Böhmen 7000 Sasko–Čechy

Sachsen–Böhmen 7000 Sasko–Čechy

Sabine Wolfram, Jiří Fajt, Doreen Mölders, Marius Winzeler (eds.)
445 Kč

Katalog výstavy se poprvé zaměřuje na mnohostrannou a dynamickou historii vztahů mezi Čechami a Saskem v širokém chronologickém rámci od kamenné doby až po současnost. Krátké a informativní eseje představují současný stav výzkumu na toto téma, které sledují z pohledu archeologického, etnografického, kulturního a uměnovědného. Katalog prezentuje předměty hmotné kultury a umělecké artefakty z oblasti archeologie a kulturní historie z obou regionů a nabízí exkluzivní pohled na významné umělecké poklady Saska a Čech. Pro pochopení všech dobových fenoménů slouží i širší historické souvislosti (Evropa v 10. století, období reformace, třicetiletá válka atd.).

německo-česky, 560 stran, 557 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop