Proměny Williama Hogartha. Nezřízenost bídy.

Proměny Williama Hogartha. Nezřízenost bídy.

Eva Bendová - Ondřej Váša
315 Kč

Rok vydání: 2013

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Jazyk: čj

Počet stran: 203

ISBN: 978-80-7035-543-5

Poprvé v Čechách je komplexně zpracována osobnost anglického malíře a grafika Williama Hogartha (1697–1764). Publikace zpřístupňuje jak jeho dílo, neustále aktuální pro svou schopnost chytře a ostře komentovat hmotný i morální úpadek společnosti, tak jeho recepci, proměny, které doznalo v řadě citací v dějinách umění. Představuje umělce jako zakladatele moderního výtvarného projevu a teoretika zabývajícího se „analýzou krásy“. Věnuje se rovněž podstatným tématům jeho grafických narativních listů a obrazových cyklů – otázkám fyziognomie mající vliv na karikaturu, kritice společenské situace v Londýně, proměně jedince a úpadku reprodukce.

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop