Příběhy ptačího koberce

Příběhy ptačího koberce

Zdenka Klimtová (ed.)
300 Kč

Poprvé u nás je publikován unikátní osmanský Koberec selendi se vzorem ptáků z doby kolem roku 1600, zakoupený v roce 2014 do sbírek Národní galerie v Praze. Je významný svým stářím, typem i historií, jíž se inspiroval Karel Čapek k napsání povídky Čintamani a ptáci. Monografie představuje výsledky interdisciplinárního výzkumu, který je tomuto legendárnímu koberci věnován v širších souvislostech, dále pojednává o historii osmanských koberců s bílou půdou a propojuje téma výtvarného umění a literatury v kontextu osmanských koberců se vzory čintámani a ptáků.

česky, 168 stran, 60 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop