PRAVDA VÍTĚZÍ(VÁ)! OBRAZY NEJEN Z ČESKÝCH DĚJIN

PRAVDA VÍTĚZÍ(VÁ)! OBRAZY NEJEN Z ČESKÝCH DĚJIN

Markéta Dlábková (ed.)
220 Kč

Cílem publikace je zamyslet se nad stereotypy spjatými s prezentací historických událostí. Prostřednictvím letáků, populárních tisků, autentických záznamů či časopiseckých ilustrací předloží jak oficiální či oficializovaný pohled na danou událost, tak i jeho pravý opak. Soustředí se především na dramatické jevy – bitvy a války, protesty a demonstrace, ale i „pozitivní“ události – ceremoniály korunovací nebo různých oslav. Tematicky bude reflektovat situaci v českých zemích s komparacemi podobného zahraničního materiálu.

Česky/anglické resume 96 stran, 50 reprodukcí, 4 různé obálky

ISBN: 978-80-7035-697-5

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop