Portrét v renesančním malířství v českých zemích ‒ jeho ikonografie a funkce ve šlechtické reprezentaci

Portrét v renesančním malířství v českých zemích ‒ jeho ikonografie a funkce ve šlechtické reprezentaci

Blanka Kubíková
500 Kč
Zbývá kusů: 300

Publikace se zabývá studiem šlechtického závěsného malovaného portrétu v Čechách a na Moravě v období 16. století zejména z hlediska jeho ikonografie a funkce v rodové reprezentaci. V první kapitole jsou vyhodnocena zjištění z dobových písemných pramenů k tématu a srovnána s obdobnými zahraničními zdroji. V následujících kapitolách je sledována portrétní strategie u několika významných šlechtických rodů: u Rožmberků, pánů z Hradce, Pernštejnů a bratrských Zástřizlů. Záměrem je upozornit na různé formy a obsahové náplně rodové reprezentace vyjádřené v portrétní tvorbě. Studium ikonografie i stylového provedení podobizen bylo sledováno v evropském kontextu a s ohledem ke vztahu k portrétním vzorům, především z panovnického prostředí. Součástí publikace je i soupis známého fondu šlechtické renesanční podobizny na našem území s odkazy na literaturu.

česky, 288 stran, 108 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop