Petr Brandl. Život a dílo v archivních pramenech a starší odborné literatuře

Petr Brandl. Život a dílo v archivních pramenech a starší odborné literatuře

Jaroslav Prokop
250 Kč

Publikace obsahuje veškeré dochované archivní dokumenty k životu a dílu významného českého malíře Petra Brandla (1668–1735), který má jako jediný barokní umělec systematicky sestavenou edici pramenů. Celkem 427 položek archivních dokladů a záznamů ze starší odborné literatury jsou doplněny Brandlovým rodokmenem. K jeho osobě se dochovalo značné množství zmínek, které čtenáři dovolí proniknout do Brandlova bohémského života prostřednictvím autentických dobových dokladů, k nimž patří například spory vedené s malířským cechem, ale také s manželkou Helenou, či vleklé stížnosti věřitelů na adresu malíře. Archivní prameny samozřejmě vypovídají také o pozadí vzniku některých děl na základě uzavřených smluv mezi zadavatelem díla a malířem. Publikaci doprovází fotografie jak Brandlových děl, tak archivních dokumentů.

česky, 160 stran, 18 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop