Očím skryté

Očím skryté

Průzkum podkreseb na deskových malbách 14–16. století ze sbírek Národní galerie v Praze
480 Kč

Štěpánka Chlumská – Helena Dáňová (eds.)

Odborná monografie se věnuje mimořádně poutavému fenoménu přípravné fáze malířského díla, tzv. podkresbě, viditelné zpravidla pouze speciálním přístrojovým vybavením. Podkresba je pro studium středověkého malířství velmi cenná, díky ní můžeme studovat míru změn oproti finální malbě či blíže poznat autorský rukopis jednotlivých členů dílenského kolektivu. Publikace shrnuje výsledky projektu, během kterého byl plošně zkoumán fond deskové malby bohemikální provenience ze sbírek Národní galerie Praha a její dlouhodobé expozice. V úvodních studiích je představeno téma podkresby z pohledu uměleckohistorického, restaurátorského a chemickotechnologického, na studie navazuje katalog, čítající výběr téměř pěti desítek děl, u nichž je publikována rovněž bohatá fotodokumentace provedeného průzkumu. Takto rozsáhlý průzkum podkresby sbírkového fondu je v České republice představen vůbec poprvé.

česká a anglická verze, 292 stran, 465 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop