Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne

Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne

Marcela Vondráčková
320 Kč

Průvodce stejnojmennou výstavou, která veřejnosti poprvé přibližuje v celé šíři žánrovou tvorbu jednoho z nejvýznamnějších představitelů rokoka v Čechách, vychází při příležitosti 300. výročí narození a 250. výročí úmrtí umělce. V základních obrysech reflektuje Grundovo dílo a nastiňuje jeho východiska. Rovněž zaměřuje pozornost na Grundův mimořádně široký námětový i stylistický rejstřík. Jeho práce konfrontuje s obrazy, z nichž mohl čerpat inspiraci, a přináší možnost porovnat je se soudobou středoevropskou kabinetní produkcí. Samostatná kapitola je věnována sběratelství Grundových děl a jejich grafickým listům z ruky Jana Jiřího Balzera. Ukázky uměleckého řemesla, které byly zachyceny v Grundových malbách, ilustrují rokokovou kulturu.

česko-anglicky, 127 reprodukcí, 160 stran

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop