Nečekané dědictví: Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...

Nečekané dědictví: Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...

Zuzana Novotná (ed.)
280 Kč

Rok vydání: 2014

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Jazyk: český

Počet stran: 164

Počet reprodukcí: 70

Autoři: Zuzana Novotná, Eva Bendová, Lenka Bydžovská, Helena Musilová, Lenka Pastýřková, Anna Pravdová, Tomáš Sekyrka, Karel Srp, Tomáš Winter

V roce 2010 získala Národní galerie v Praze nečekané dědictví s více než dvaceti uměleckými díly významných autorů moderny. Unikátní soubor pochází ze sbírky MUDr. et RNDr. Aleny Žižkové-Lind (1926–2009), která jej původně chtěla odkázat anonymně, ale na poradu přátel se v poslední vůli k jejímu vlastnictví přihlásila. Publikace reflektuje sbírku nejen pro její ojedinělost, ale také z respektu k mecenášskému gestu. Kolekce obrazů a prací na papíře je obsahově velmi sourodá a odkrývá sběratelčinu zálibu v autorech s vazbami na Francii, mezi nimiž byli surrealisté Toyen a Jindřich Štyrský, Josef Šíma, Jan Matulka, Jan Zrzavý, Rudolf Kremlička, František Tichý, František Muzika nebo Španěl Honorio Garcia Condoy.

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop