Nebeské světlo. Kresby a grafiky Michaela Leopolda Willmanna a umělců jeho okruhu

Nebeské světlo. Kresby a grafiky Michaela Leopolda Willmanna a umělců jeho okruhu

Alena Volrábová
80 Kč

Spojujícím motivem vybraných děl je světlo – jeho ztvárnění v kresbě vrcholně barokních mistrů v okruhu M. L. Willmanna, jak z jeho autorské dílny, tak z prací jeho nevlastního syna Jan Kryštofa Lišky. Bohatší výběr zastupuje jiný potomek z Willmannovy rodiny, Jan Jiří Neunherz. Prezentace Petra Brandla vychází z willmannovských vlivů, které jsou v jeho kresbách mnohdy zjevné.

Česko-anglicky, 33 stran, 26 reprodukcí.

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop