„Mně z toho nesmí zmizet člověk.“ Jan Křížek (1919–1985)

„Mně z toho nesmí zmizet člověk.“ Jan Křížek (1919–1985)

Anna Pravdová
400 Kč

Rok vydání: 2012

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Jazyk: čj

Počet stran: 352

ISBN: 978-80-7035-504-6

Monografie zpracovává život a tvorbu sochaře Jana Křížka, jednoho z nejvýznamnějších a nejoriginálnějších českých umělců, kteří se prosadili ve Francii, jehož dílo u nás však dosud nebylo zhodnoceno. Podrobně sleduje umělcovy osudy a představuje jeho výtvarné práce v celé šíři – sochařské dílo, kresby, obrazy, grafiku, keramiku a zasazuje je do kontextu své doby: od předválečného a válečného období prožitého v Praze, v intenzivní spolupráci s Václavem Boštíkem, přes první roky v Paříži, kdy bylo jeho dílo zařazeno do úvodních výstav právě založeného Foyer de l‘art brut Jeana Dubuffeta, až po jeho účast na nejaktuálnějších směrech poválečné pařížské scény.

552 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop