Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou

Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou

Olga Kotková (ed.)
250 Kč

Ve Šternberském paláci se prezentuje výběr ze sbírky Kolowratů Krakowských Liebsteinských v Rychnově nad Kněžnou, patřící k nejvýznamnějším šlechtickým sbírkám v Čechách, která se formovala v období baroka. Katalog, jenž doprovází dlouhodobou zápůjčku v Národní galerii v Praze, ukazuje mistrovská díla z této pozoruhodné kolekce, která vypovídají o charakteru a žánrové skladbě obrazárny. Tematicky zde převládají podobizny a zátiší, jde převážně o práce mistrů nizozemských, německých a italských škol, mimořádně vysokým podílem je zde zastoupena i malba vzniklá v Čechách.

Česko-anglicky, 120 stran, 27 reprodukcí.

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop