Maximilian Joseph Haushofer, Návrat z lovu (50. léta 19. století)

Maximilian Joseph Haushofer, Návrat z lovu (50. léta 19. století)

Naděžda Blažíčková-Horová
50 Kč

V kontextu umění 19. století v Čechách je představena práce Návrat z lovu mnichovského malíře M. J. Haushofera. Katalog interpretuje realistický přepis romantického výjevu melancholické nálady, přináší základní informace o autorově krajinářské škole na pražské Akademii, kde působil jako profesor, jeho životopisná data a přehled o umělcově účasti na výstavách Krasoumné jednoty.

Česko-anglicky, 28 stran, 7 reprodukcí.

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop