Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. století

Malířský cech Menšího Města pražského. Malostranští umělci v 17. a 18. století

Radka Heisslerová (ed.)
250 Kč

Pražští umělci se již od 14. století sdružovali v malířském cechu, kam zpočátku náleželi malíři z celé tehdejší Prahy. Postupem doby se ze společného cechu oddělili umělci novoměstští a v roce 1674 se od cechu staroměstsko-malostranského osamostatnili malíři z Menšího Města pražského a Hradčan, aby si vytvořili vlastní profesní organizaci. Do malostranského malířského cechu náležela kromě malířů ještě další řemesla – například řezbáři, zlatotepci nebo mědirytci. Dějiny tohoto sdružení přináší předkládaná publikace z ediční řady Umění v archivu, která na základě důkladného archivního průzkumu a za pomoci edice cechovních písemností – knih, účtů či statut – pomáhá nejen nahlédnout do organizace cechu, ale zprostředkovává rovněž pohled do každodenního života cechovního umělce v 17. a 18. století. Nedílnou součást publikace představují rovněž životopisné medailony všech inkorporovaných umělců.

česky, 276 stran, 30 reprodukcí, 978-80-7035-627-2

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop