Klášter sv. Anežky České. Průvodce areálem

Klášter sv. Anežky České. Průvodce areálem

Helena Dáňová – Štěpánka Chlumská (edd.)
360 Kč

Areál Anežského kláštera, od 60. let 20. století využívaný Národní galerií v Praze, si dodnes uchoval původní dispozici dvojkláštera klarisek a menších bratří. Byl  založen ve 30. letech 13. století přemyslovskou princeznou Anežkou Českou, která zde působila téměř půlstoletí. Ve svatyních této mimořádné gotické stavby se konaly královské korunovace i pohřby a dle legendistů se zde odehrálo i množství zázraků, o čemž přehledně pojednává bohatě ilustrovaný průvodce, který vychází u příležitosti otevření zrekonstruovaných tamějších zahrad s  pozůstatky kláštera menších bratří  a otevření nového prohlídkového okruhu s historicky první expozicí zdejšího lapidária. Obsahuje kapitoly, věnované osobnosti Anežky České, stavebním dějinám kláštera a jeho moderní historii, fenoménu kláštera klarisek a dvojkláštera ve středověku, na něž navazuje průvodce areálem a katalog expozice lapidária. 

česká a anglická verze, 232 stran, 155 reprodukcí

 

 

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop