Katharina Grosse. Wunderbild

Katharina Grosse. Wunderbild

Adam Budak (ed.)
1790 Kč

Monografie je první českou publikací o díle jedné z nejvíce experimentujících a nejvlivnějších představitelek současného malířství Kathariny Grosse. Prezentuje její projekt pro Velkou dvoranu Veletržního paláce jako hranici mezi viditelným a neviděným v procesu zrodu obrazu. Zasazuje tuto instalaci do kontextu přístupu Kathariny Grosse k architektonické malbě a představuje ji jako významný krok v jejím zaujetí neviditelným. Monografie se také zaměřuje na aspekt nadměrnosti, zkoumá vztah mezi zvukem a vizí v díle Kathariny Grosse a reflektuje témata agonistická koncepce muzea a kritická role umělce, s níž je možné umělecký přístup Kathariny Grosse ztotožnit.

Publikace s autorsky zpracovanou obálkou. 

česká a anglická verze, 170 stran, 127 reprodukcí

 

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop