Karel Škréta (1610–1674). Studie a dokumenty

Karel Škréta (1610–1674). Studie a dokumenty

Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.)
450 Kč

Rok vydání: 2011

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Jazyk: čj + CD v aj

Počet stran: 410

ISBN: 978-80-7035-469-8

Kniha představuje nejen umělcovu tvorbu, ale i historické prameny vypovídající o jeho osobnosti, dílu a době. Jednotlivé stati rozvíjejí a dále zhodnocují nová zjištění učiněná v průběhu rozsáhlého mezioborového výzkumného projektu „Karel Škréta (1610–1674): Doba dílo“ a odborné přípravy stejnojmenné výstavy. Vycházejí ze závěrů současného bádání na škrétovské téma, které se vedle uměleckohistorického výzkumu zaměřilo i na systematické archivní a obecně historické rešerše. Nezanedbatelnou složkou byl reprezentativní technicko-technologický a restaurátorský průzkum, který vydal zásadní a mnohdy překvapivé informace o proměnlivé povaze malířských děl 17. století ve vztahu k osobnosti objednavatele a povaze zakázky. Podstatnou část svazku tvoří edice archivních pramenů, které pomohly zmapovat rodinné zázemí a osobní vazby Karla Škréty.

247 reprodukcí

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop