Karel Škréta (1610-1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny.

Karel Škréta (1610-1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny.

Lenka Stolárová - Kateřina Holečková (eds.)
135 Kč

Rok vydání: 2013

Vydavatel: Národní galerie v Praze

Jazyk: čj

Počet stran: 482

ISBN: 978-80-7035-518-3

Kolektivní monografie prezentuje poznatky nejnovějšího výzkumu, které navazují na výstupy dosud nejrozsáhlejšího interdisciplinárního projektu zaměřeného na přední osobnost středoevropské výtvarné scény 17. století – Karla Škrétu. Jednotlivé stati představují nejen umělcovu tvorbu, ale i historické prameny vypovídající o jeho individualitě, díle a době. Nezanedbatelnou složkou byl technicko‑technologický a restaurátorský průzkum, který vydal zásadní a mnohdy překvapivé informace o proměnlivé povaze malířských děl 17. století ve vztahu k objednavateli a povaze zakázky. 

Objednávka produktu

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop