Japonismus v českém umění
Japonismus v českém umění
Markéta Hánová
500 Kč

Oficiální stránky výstavyJAPONISMUS V ČESKÉM UMĚNÍ

Více o knize Japonismus v českém umění:

Inspirace japonskou estetikou a uměním v evropské kultuře od druhé poloviny 19. století označujeme termínem japonismus. Souvisí se znovuotevřením Japonska mezinárodním obchodním vztahům a cílenému dovozu japonského umění do Evropy v období Meidži (1868–1912). Japonismus v českém umění je reflektován v chronologické ose od druhé poloviny osmdesátých let 19. století do začátku třicátých let 20. století. Pojem české umění zde znamená nejenom umění vytvořené v kulturním prostoru českých zemí, jež charakterizovalo mnohonárodnostní složení umělecké sféry, ale také tvorbu českých umělců působících v zahraničí. V bohatě ilustrované monografii jsou vysvětleny pojmy japonerie a japonismus, jejich kontrastní povahy po obsahové a formální stránce v kontextu evropského výtvarného umění, se zaměřením hlavně na pařížské prostředí, které významnou měrou ovlivňovalo české umělce. Jsou zde zmíněny hlavní znaky japonismu, spočívající v rozvedení umělecké invence pod vlivem některých formálních principů japonské malby a grafiky, jako je práce se štětcovými dukty, tvarovou stylizací a kompozicí zvýrazňující průhledovou perspektivu a zvětšený detail. Tyto rysy japonismu ovšem nepřebírají japonské výtvarné znaky prvoplánovou reprodukcí, a jsou tak v kontrastu s japoneriemi zaměřenými na vnější napodobení – imitaci. Ačkoli kniha navazuje na první vydání s titulem Japonismus ve výtvarném umění v Čechách z roku 2010, je jinak a podrobněji strukturovaná a rozšiřuje dané téma jak o nový obrazový materiál, tak také o nově získané poznatky včetně chronologického přehledu výstav japonského umění u nás.

Ukázky z knihy: 
Úvodní strana
Strana 136 - 137 
Strana 162 - 163 
Strana 52 - 53
Strana 88 - 89

Autor: Markéta Hánová
Redakce: Tatjana Štemberová
Překlad do anglického jazyka: Linda Paukertová
Rejstřík: Jana Ryndová
Grafická úprava a sazba: Lada Křesadlová Krupková, Jiří Krupka
Písmo Anselm (1. střešovická písmolijna)
Formát: 272 stran, 288 barevných ilustrací, 250 x 341 mm, pevná vazba
Verze: Česká a anglická verze, glosář japonských pojmů, vybraná literatura, jmenný rejstřík
Tisk: Libertas, a.s., Praha

Cena: 500 Kč 

Vydala Národní galerie v Praze v roce 2014
www.ngprague.cz
© Národní galerie v Praze, 2014
ISBN 978-80-7035-546-6

 

 

 

Objednávka produktu
 Osobní odběr v prodejně ve Veletržním paláci. (Zdarma)
 Der Kurier (dle platného ceníku služeb Der Kurier)
 Hotovost v prodejně Veletržního paláce (Zdarma)
 Faktura
 Dobírka při převzetí /nelze posílat do zahraničí/ (dle platného ceníku služeb Der Kurier)
 
Fotografie
Nejprodávanější

Program následujících 7 dní